Náš chov

Úvod

Hospodaříme na vlastní soustavě rybníků, která byla vybudována v 19. století pro vytvoření ekologické rovnováhy v krajině, především ale pro chov ryb a vodní drůbeže.

Naše rybníky udržujeme v řádném hospodářském stavu. Jejich prostředí zkvalitňujeme různými opatřeními, ke kterým patří hlavně zimování, hnojení statkovými hnojivy, vápnění nebo odstraňování nežádoucích porostů. Těmito zásahy výrazně pozitivně ovlivňujeme jejich úrodnost. Sledujeme i kvalitu vody, která je pravidelně dvakrát ročně laboratorně kontrolovaná.

Výlov

Stahování ryb do loviště

výlov

Výlov

Vydávání ryb ze sítě a následné třídění

výlov

Výlov

Třídění ryb neboli brakování

výlov